ข่าวสาร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 11 (NCT11) Toxicology and safety concern towards pandemic era
ขอเชิญประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 11 (NCT11) The 11th National Conference in Toxicology (NCT11) :Toxicology and Safety Concern towards Pandemic Era วันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
  
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ. 2563 สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย และเข้าฟังบรรยายพิเศษในการประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 10
สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยกาหนดประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ. 2563 ระหว่างการประชุมวิชาการ การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 (NCT 10) โดยมี theme ของการประชุมวิชาการคือ Toxicology and COVID-19 ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง MR 214-216 ศูนย์นิทรรศ
  
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมพิษวิทยาฯ พ.ศ.2563-2564 ฉบับที่ 1

  
คำสั่งแต่งตั้งบรรณาธิการ รอง และ ผู้ช่วย วารสารพิษวิทยาไทย พ.ศ.2563-2564

  
คำสั่งแต่งตั้งกก.บริหารสมาคมพิษวิทยาฯ พ.ศ.2563-2564 เพิ่มเติม

  
การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 10 (NCT10) Toxicology and COVID-19
วันที่ 28-29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง MR 214-216 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
  
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความวิชาการประเภทบทความวิจัยและบทความปริทัศน์ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์ได้ที่ “วารสารพิษวิทยาไทย (Thai Journal of Toxicology)” ในรูปแบบใหม่
ซึ่งมีรายละเอียดรวมทั้งคำแนะนำต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรูปแบบใหม่นี้จะเริ่มการใช้งานสำหรับวารสารพิษวิทยาไทย ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (กค.-ธค.) 2563 เป็นต้นไป
  
ด่วน! ขอเชิญชวนสมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งผู้รั้งตําแหน่งนายก อุปนายกและเหรัญญิก สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยประจําปี 2563-2564
ภายใน 20 กันยายน 2562
  
ด่วน! เสนอชื่อผู้รั้งตำแหน่งนายก อุปนายก และเหรัญญิก สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ขยายเวลาถึง 31 กค. 2562 นี้

  
เชิญส่งผลงานนวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเข้าแข่งขันชิงโล่และเงินรางวัลจากสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกนำเสนอในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 16-25 สิงหาคม 2562
  
The 9th National Conference in Toxicology (NCT9)
Update in toxicology for safe life วันที่ 25-26 กันยายน พ.ศ. 2562 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (ห้อง MR218-219) บางนา กรุงเทพมหานคร
  
การแข่งขันประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ด้านการบริโภคเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  
(**New**) The 8th National Conference in Toxicology (NCT8)
Toxicology in Thailand 4.0 วันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้อง MR 218-219 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
  
[ ดูหัวข้อทั้งหมด คลิกที่นี่ค่ะ ]