การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 12 (NCT12) Toxicology and Safety of Natural and Innovative Products

การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 12 (NCT12)
The 12th National Conference in Toxicology (NCT12) “Toxicology and Safety of Natural and Innovative Products”
วันที่ 15-16 กันยายน พ.ศ. 2565
ณ ห้อง MR 214-215 
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
มีคำถามหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
ฝ่ายทะเบียน การประชุม NCT12
อาจารย์ ดร.วีรยา การพานิช 
อีเมล: weeraya.kar@mahidol.edu
โทร. 085-908-9587

ฝ่ายเลขานุการ การประชุม NCT12
ผศ.ดร.มลฤดี สุขประสารทรัพย์ โทร. 081-887-40777 
หรือ คุณสุชาดา ไกรเพชร โทร.081-625-5614 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaitox.org
อีเมล: tracthailand@gmail.com
 
ลิงก์สำหรับลงทะเบียนออนไลน์ https://forms.gle/GA9idtPHkR4mgjkd9
 
ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับบทคัดย่อ