นายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยและประธานวิชาการร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย​ประจำปี​ 2564

นายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย​ รศ.ดร.ทรงศักดิ์​ ศรีอนุชาต​ และประธานวิชาการ​ผศ.ดร.รจนา​ ชุณหบัณฑิต​ ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย​ประจำปี​ 2564​ ในวันที่​ 19​ ต.ค.64​ ณ​ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎ​พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว​ กระทรวงอุดมศึกษา​ วิทยาศาสตร์​วิจัยและนวัตกรรม