ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯทุกท่าน 🤝 ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ, อุปนายก, และเหรัญญิก วาระประจำปี พ.ศ 2565 - 2566

 
📢 ประชาสัมพันธ์ และขอความร่วมมือ 📢  
 
🌟ในนามประธานและคณะทำงานกรรมการสรรหาผู้รั้งตำแหน่งนายก​อุปนายกและเหรัญญิก สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ประจำปี​ 2565-2566
 
✨ 🤝ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯทุกท่านร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้บริหารสมาคมฯ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ, อุปนายก, และเหรัญญิก  วาระประจำปี พ.ศ 2565 - 2566
 
🗓🎯 ระยะเวลาตั้งแต่บัดนี้ - 24 ตุลาคม 2564
 
🔥🔥👉 ผ่านระบบออนไลน์ :  https://forms.gle/1NqrPq6nf1GQF2QE9 หรือสแกน QR Code ในโปสเตอร์ด้านล่าง
 
 
♦️ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเสนอชื่อ
✅ ให้สิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสมาคมฯ เท่านั้น!!
✅ สิทธิ์การเลือกตั้ง 1 ครั้ง/สมาชิก
✅ เลือกตัวแทนได้ทั้งหมด 3 ตำแหน่ง  (1 ท่าน/ตำแหน่ง)
✅ ท่านสมาชิกสามารถอ่าน Full CV ของผู้ลงสมัครทั้งหมดได้ในเว็บไซต์สมาคมฯ
✅ เริ่มใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แต่ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 ต.ค. 2564 เท่านั้น 
 
 
(balloons)จัดโดย สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
 
📌 ผู้ประสานงาน
คุณ ชฎามาศ​ พรหมคำ
📱 086-4455435