การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 11 (NCT11) Toxicology and safety concern towards pandemic era

การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 11 (NCT11) The 11th National Conference in Toxicology (NCT11)
“Toxicology and Safety Concern towards Pandemic Era”
วันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ. 2564
Virtual Conference บนแพลตฟอร์มออนไลน์ 
 
 
 
 
มีคำถามหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
ฝ่ายทะเบียน การประชุม NCT11
   อาจารย์ ดร.วีรยา การพานิช อีเมล: weeraya.kar@mahidol.edu  โทร. 085-908-9587
 
ฝ่ายเลขานุการ การประชุม NCT11 
   ผศ.ดร.มลฤดี สุขประสารทรัพย์ โทร. 081-887-4077 
   หรือ คุณสุชาดา ไกรเพชร โทร. 081-625-5614 
 
 

ลิงก์สำหรับลงทะเบียนออนไลน์ https://forms.gle/GtpoimhwdmZM1f3c6

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับบทคัดย่อ
- Abstract Form-NCT11 (update 9 Aug 2021)
- คำแนะนำผู้นิพนธ์สำหรับ Proceedings NCT11 (update 9 Aug 2021)