การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติครั้งที่ 10 (NCT10) Toxicology and COVID-19

The 10th National Conference in Toxicology (NCT10)
“Toxicology and COVID-19”
 
วันที่ 28-29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง MR 214-216
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 
 
 
Downloads
 - กำหนดการประชุม (แก้ไข 8 ตค. 63) 
 - Registration Form (ขยายเวลา)