กิจกรรม


สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ออกบูธประชาสัมพันธ์การประชุม ASIATOX2018 ในการประชุม 43JSOT ที่ เมือง Nagoya, Japan ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.-1 ก.ค. 2559 (20/07/2559)

โครงการการอบรมความรู้เกี่ยวกับการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก (14/07/2553)

THE 8th Congress of Toxicology in Developing Countries (8 CTDC) (04/11/2552)

คณะกรรมการสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยออกบูทประชาสัมพันธ์การประชุม 8CTDC ในการประชุม The 5th International Congress of Asian Society of Toxicology (ASIATOX V) (27/10/2552)

ภาพกิจกรรม อุปนายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย และกรรมการฝ่ายทะเบียนสมาคมฯ ออกบูทประชาสัมพันธ์การประชุม The 8th Congress of Toxicology in Developing Countries (8CTDC) (27/10/2552)

เลขาธิการสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การประชุม 8CTDC ในที่ประชุม ASIATOX V (27/10/2552)

ภาพกิจกรรม งานประชุม ASIATOX V (01/10/2552)