ติดต่อสมาคม

 

THAI SOCIETY OF TOXICOLOGY สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย 

   สำนักงานนายก: สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย

  สถาบันโภชนาการ ม. มหิดล เลขที่ 25/25 ถ. พุทธมณฑลสาย 4

  อ. พุทธมณฑล ต. ศาลายา นครปฐม 73170 

  โทร. 02-800-2380 ต่อ​ 119, 311 โทรสาร 02-889-3673

   web site: http://www.thaitox.org   e-mail: tsthq@thaitox.org